המוציא תעודת כשרות

המוציא תעודת כשרות

המוציא תעודת כשרות

משגיח כשרות: 052-4530295